Θεωρία Στοιχήματος
deiktis bethome

Τι είναι το Spread Betting

Το Spread Betting είναι ένας ταχέως μεταβαλλόμενος και ευέλικτος τρόπος στις συναλλαγές των χρηματοπιστωτικών αγορών χωρίς να “κρατάει” τις υποκειμενικές επενδύσεις άμεσα.