Ταιριασμένο και αταίριαστο στοίχημα

ταιριασμένο στοίχημα

Τι είναι ταιριασμένο στοίχημα, τι αταίριαστο και μερικώς ταιριασμένο;

Η τοποθέτηση ενός στοιχήματος σε κάποιο ανταλλακτήριο στοιχημάτων απαιτεί ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα για την αποδοχή της (λίγα δευτερόλεπτα). Από αυτό το χρονικό διάστημα και μετά υπάρχον τρεις εκδοχές: το στοίχημα να είναι ταιριασμένο (matched), αταίριαστο (unmatched) ή μερικώς ταιριασμένο (partly matched). Πάμε τώρα να δούμε τι ισχύει σε κάθε περίπτωση:

1) Ταιριασμένο

Από τη στιγμή που, μετά το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, η απόδοση παραμείνει η ίδια και το προσφερόμενο ή το ζητούμενο ποσό επαρκεί, τότε λέμε ότι το στοίχημα “έχει ταιριαστεί”.

2) Μερικώς ταιριασμένο

Πρόκειται για μία ενδιάμεση περίπτωση, στην οποία “έχει ταιριαστεί” μέρος του στοιχήματος. Είτε το προσφερόμενο ποσό δεν επαρκούσε, καθώς ορισμένοι άλλοι παίκτες πρόλαβαν και αγόρασαν το στοίχημα, είτε η προσφερόμενη επιλογή από άλλους παίκτες ακυρώθηκε πριν προλάβει να ταιριαστεί με τη δική μας.

Αν προκύψει κάποιο από τα παραπάνω δύο ενδεχόμενα, ο παίκτης έχει δύο επιλογές: α) να ακυρώσει το στοίχημα και να το επανατοποθετήσει σε νέα απόδοση ή β) να το κρατήσει ανοικτό, με την ελπίδα ότι θα “ταιριαστεί” σε κάποια στιγμή.

3) Αταίριαστο

“Αταίριαστο” είναι το στοίχημα, στο οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει ανταπόκριση από άλλους παίκτες. Η εκδοχή αυτή συναντάται συχνά στο live, όπου υπάρχει συνεχής αλλαγή αποδόσεων. Αν το στοίχημα δεν ταιριαστεί, ο παίκτης μπορεί είτε να το ακυρώσει και να το τοποθετήσει από την αρχή είτε να προχωρήσει σε αλλαγή απόδοσης και να το επανατοποθετήσει σε νέα τιμή.

Κλείνοντας, προχωρούμε σε δύο επισημάνσεις: α) τα ανοιχτά στοιχήματα θα πρέπει να ελέγχονται διαρκώς, καθώς υπάρχει η πιθανότητα μερικού ταιριάσματος, β) σε ένα αταίριαστο στοίχημα το προσφερόμενο/ζητούμενο ποσό είναι δεσμευμένο και χρειάζεται η ακύρωσή του για να αποδεσμευθεί.