Μόλις πριν από λίγες ώρες ξεκίνησε το Turbo Championship of Online Poker (TCOOP) στα τραπέζια της Pokerstars, με τα χρηματικά έπαθλα των τουρνουά να ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Η εν λόγω ιστοσελίδα προχώρησε σε ορισμένες αλλαγές στη δομή και τα buy-in ορισμένων τουρνουά, δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να κάνουν τις δικές τους προτάσεις και να δώσουν τις δικές τους ιδέες.

Το Turbo Championship of Online Poker πήρε την τελική του μορφή, θα διαρκέσει μέχρι και τις 29 Ιανουαρίου και παρακάτω μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα αναλυτικά, τις ώρες που διεξάγονται τα τουρνουά πόκερ, όπως επίσης και τις αλλαγές που έγιναν.

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου

Event 06 – 09:00 – $215 NL Hold’em [Turbo, Progressive Knockout (33%)]
Event 07 – 11:00 – $82 PL Omaha [6-Max, Win the Button]
Event 08 – 13:00 – $82 NL Hold’em [6-Max, Turbo, Progressive Knockout (100%)] (Re-Entries Available)
Event 09 – 15:00 – $82 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Turbo]
Event 10 – 17:00 – $320 NL Hold’em [Turbo, Fat Thursday SE] (Re-Entries Available)

Αλλαγές:

–Το buy-in του 6-Max Event αυξήθηκε από $215 σε $700, με βάση το feedback των παικτών ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα PLO Events πάνω από τα $215.
–Το $700 PLO Event άλλαξε θέσεις με το $82 PLO Win the Button Event, δίνοντας μια καλύτερη θέση στο $700 πιο αργά στη σειρά (καλύτερη ώρα, πιο αργά: περισσότερος χρόνος για να γίνουν satellites).
–Το Event 08 άλλαξε σε 6-Max μετά το feedback των παικτών.
–Το Event 10 άλλαξε από $82 NLHE Zoom σε $320 Special Edition του Fat Thursday, μετά το feedback των παικτών ότι το Fast Friday Special Edition είναι Zoom και δε θέλουμε Zoom δύο συνεχόμενες μέρες και επίσης ότι η Special Edition του Fat Thursday θα είναι πολύ δημοφιλής.

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου

Event 11 – 08:00 – $82 PL Omaha [6-Max, Turbo, Progressive Knockout (50%)]
Event 12 – 10:00 – $82 NL Hold’em [6-Max, Turbo, Shootout]
Event 13 – 12:00 – $27 NL Hold’em [Turbo, Win the Button, Rebuys]
Event 14 – 14:00 – $320 NL Hold’em [Fast Friday SE, Zoom] (Re-Entries Available)
Event 15 – 16:00 – $82 Stud Hi/Lo [Turbo] (Re-Entries Available)

Αλλαγές:

–Αντάλλαξαν θέσεις τα Events 15 και 41, μοιράζοντας καλύτερα το NL Hold’em στο πρόγραμμα, επιβεβαιώνοντας ότι θα γίνουν δύο NL Hold’em Events στις 25 Ιανουαρίου, σε αντίθεση με το ένα που υπήρχε στη Version 6 του προγράμματος.

Σάββατο 21 Ιανουαρίου

Event 16 – 10:00 – $700 NL Hold’em [Turbo, Zoom, Ultra-Deep] (Re-Entries Available)
Event 17 – 12:30 – $7.50 NL Hold’em [8-Max, Big Splash]
Event 18 – 14:00 – $215 NL Hold’em [Turbo, Heads-Up]
Event 19 – 15:30 – $82 NL Hold’em [Turbo] (Re-Entries Available)
Event 20 – 17:00 – $82 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Hyper-Turbo]
Event 21 – 18:30 – $27 NL Hold’em [Turbo, Saturday Speedway SE] (Re-Entries Available)

Αλλαγές:

–Το Event 17 άλλαξε από 9-Max σε 8-Max με βάση το feedback των παικτών.
–Αντάλλαξαν θέσεις τα Events 19 και 38 με βάση το feedback ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα μεγάλο NL Hold’em Event στη μέση του προγράμματος του Σαββάτου.
–Άλλαξε το Event 20 από 8-Max Turbo σε 6-Max Hyper-Turbo με βάση το feedback των παικτών ότι χρειάζονται μερικά NL Omaha Hi/Lo Hyper-Turbos. Μετά τις αλλαγές, έχουμε τέσσερα Turbo NLO H/L και δύο Hyper-Turbo NLO H/L Events.
–Συμπιέστηκαν οι ώρες έναρξης των Events τα Σάββατα για να ξεκινά η μέρα πιο λογικές ώρες για όλους τους παίκτες.

Κυριακή 22 Ιανουαρίου

Event 22 – 10:00 – $215 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Turbo, Progressive Knockout (50%)]
Event 23 – 11:30 – $215 NL Hold’em [6-Max, Bubble Rush]
Event 24 – 13:00 – $215 NL Hold’em [Players’ Voice Event]
Event 25 – 14:00 – $700 NL Hold’em [Turbo, Progressive Knockout (50%)] (1 Re-Entry Available)
Event 26 – 16:00 – $82 PL Omaha [3-Max, Zoom, Progressive Knockout (50%)]
Event 27 – 18:00 – $215 NL Hold’em [Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE] (1 Re-Entry Available)

Αλλαγές:

–Συμπιέστηκαν οι ώρες έναρξης των Events τις Κυριακές για να ξεκινά η μέρα πιο λογικές ώρες για όλους τους παίκτες.
–Αντάλλαξαν ώρες τα $215 NLHE Players’ Voice και $700 NLHE PKO Events μετά το feedback, δίνοντας καλύτερη ώρα στο πιο ακριβό Event, με περισσότερο χρόνο πρόκρισης μέσω satellites.

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου

Event 28 – 08:00 – $82 PL 5-Card Omaha [6-Max, Turbo] (Re-Entries Available)
Event 29 – 10:00 – $82 NL Hold’em [3-Max, Turbo, Zoom, Progressive Knockout (50%)]
Event 30 – 12:00 – $82 FL Omaha Hi/Lo [8-Max, Turbo] (Re-Entries Available)
Event 31 – 14:00 – $215 NL Hold’em [6-Max, Hyper-Turbo, 10-Stack]
Event 32 – 16:00 – $27 NL Hold’em [Win the Button, Bubble Rush, Progressive Knockout (75%)] (Re-Entries Available)

Τρίτη 24 Ιανουαρίου

Event 33 – 09:00 – $27 NL Hold’em [Little Splash]
Event 34 – 11:00 – $82 PL 5-Card Omaha Hi/Lo [8-Max, Turbo, Progressive Knockout (50%)]
Event 35 – 13:00 – $82 Stud [Turbo] (Re-Entries Available)
Event 36 – 15:00 – $700 NL Hold’em [8-Max, Turbo, Ultra-Deep]
Event 37 – 17:00 – $320 NL Hold’em [Fat Tuesday SE]

Αλλαγές:

–Άλλαξε το Event 34 από PLO H/L σε 5-Card PLO H/L μετά το feedback ότι έλειπε η παραλλαγή 5-Card του PLO H/L.
–Άλλαξε το Event 36 από 9-Max σε 8-Max μετά το feedback σχετικά με την ανταπόκριση που έχουν τα 8-Max.

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου

Event 38 – 08:00 – $82 NL Single Draw 2-7 [Turbo] (Re-Entries Available)
Event 39 – 10:00 – $215 NL Hold’em [6-Max, Turbo, Shootout, Progressive Knockout (50%)]
Event 40 – 12:00 – $700 PL Omaha [6-Max, Turbo]
Event 41 – 14:00 – $82 NL Hold’em [Turbo, Big Antes] (Re-Entries Available)
Event 42 – 16:00 – $27 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Final Day 1]

Αλλαγές:

–Αντάλλαξαν θέσεις τα Events 19 και 38 με βάση το feedback ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα μεγάλο NL Hold’em Event στη μέση του προγράμματος του Σαββάτου.
–Το $700 PLO Event άλλαξε θέσεις με το $82 PLO Win the Button Event, δίνοντας μια καλύτερη θέση στο $700 πιο αργά στη σειρά (καλύτερη ώρα, πιο αργά: περισσότερος χρόνος για να γίνουν satellites).
–Αντάλλαξαν θέσεις τα Events 15 και 41, μοιράζοντας καλύτερα το NL Hold’em στο πρόγραμμα, ώστε να υπάρχουν δύο NL Hold’em Events στις 25 Ιανουαρίου, σε αντίθεση με το ένα που υπήρχε στη Version 6 του προγράμματος.
–Αφαιρέθηκε η n-Stack μορφή του Event 40 με βάση το feedback ότι θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον ένα απλό 6-Max PLO Event στο πρόγραμμα.

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου

Event 43 – 09:00 – $82 NL Omaha [6-Max, Progressive Knockout (50%)] (Re-Entries Available)
Event 44 – 11:00 – $11 NL Hold’em [6-Max, Splash]
Event 45 – 13:00 – $82 Razz [Turbo] (Re-Entries Available)
Event 46 – 15:00 – $700 NL Hold’em [8-Max, Turbo, Progressive Knockout (50%)]
Event 47 – 17:00 – $27 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Turbo]

Αλλαγές:

–Άλλαξε το Event 44 σε 6-Max μετά το feedback των παικτών.

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

Event 48 – 08:00 – $82 NL Draw [Turbo] (Re-Entries Available)
Event 49 – 10:00 – $215 NL Hold’em [6-Max, Turbo]
Event 50 – 12:00 – $215 NL Hold’em [Turbo, Ante Up, Progressive Knockout (50%)]
Event 51 – 14:00 – $82 FL Hold’em [6-Max, Turbo] (Re-Entries Available)
Event 52 – 16:00 – $700 NL Hold’em [Progressive Knockout (33%)]

Αλλαγές:

–Άλλαξε το Event 52 σε NLO H/L από PLO H/L μετά το feedback των παικτών ότι ένα Ultra-Deep Hyper-Turbo θα ήταν προτιμότερο να είναι No Limit παρά Pot Limit.
–Άλλαξε το Event 52 με το παλιό Event 57, βάζοντας σε καλύτερη θέση το κάθε Event.

Σάββατο 28 Ιανουαρίου

Event 53 – 10:00 – $215 HORSE [Turbo]
Event 54 – 12:30 – $215 PL Omaha [Turbo, Heads-Up]
Event 55 – 14:00 – $82 NL Hold’em [Turbo, Mix-Max, Part 1: 9-Max]
Event 56 – 15:30 – $82 Players’ Voice #2 [non-NLHE]
Event 57 – 17:00 – $215 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Hyper-Turbo, Ultra-Deep, Win the Button]
Event 58 – 18:30 – $82 NL Hold’em [Turbo, Saturday Speedway SE] (Re-Entries Available)

Αλλαγές:

–Άλλαξε το Event 52 σε NLO H/L from PLO H/L in response to player feedback that an Ultra-Deep Hyper-Turbo would play better as No Limit than it would as Pot Limit.
–Άλλαξε το Event 52 με το παλιό Event 57, βάζοντας σε καλύτερη θέση το κάθε Event.
–Μειώθηκε το buy-in του non-NLHE Players’ Voice Event με βάση το feedback.
–Συμπιέστηκαν οι ώρες έναρξης των Events τα Σάββατα για να ξεκινά η μέρα πιο λογικές ώρες για όλους τους παίκτες.

Κυριακή 29 Ιανουαρίου

Event 59 – 08:00 – $215 NL Hold’em [Turbo, Ultra-Deep]
Event 60 – 10:00 – $700 8-Game [Turbo]
Event 61 – 11:30 – $3,000 NL Hold’em [8-Max, Turbo, High-Roller] (1 Re-Entry Available)
Event 62 – 13:00 – $27 NL Hold’em [Turbo, Final Day 1]
Event 63 – 14:00 – $1000 NL Hold’em Main Event [Turbo] (1 Re-Entry Available)
Event 63-L – 14:00 – $27 NL Hold’em Main Event [Turbo, Low-Stakes Edition] (2 Re-Entries Available)
Event 64 – 16:00 – $11 NL Hold’em [6-Max, Big Splash]
Event 65 – 18:00 – $700 NL Hold’em Wrap-Up [6-Max, Hyper-Turbo, Ultra-Deep] (Re-Entries Available)

Αλλαγές:

–Συμπιέστηκαν οι ώρες έναρξης των Events τις Κυριακές για να ξεκινά η μέρα πιο λογικές ώρες για όλους τους παίκτες.
–Αντάλλαξαν ώρες τα NLHE Ultra-Deep και 8-Game με βάση το feedback ότι το 8-Game ξεκινούσε πολύ νωρίς.
–Αυξήθηκε το buy-in στο Event 61 με βάση το feedback ότι χρειαζόνταν ένα πιο ακριβό High-Roller Event. Θα υπολογίσουμε την επιτυχία αυτού του Event πριν αποφασίσουμε αν θα κάνουμε $5K ή $10K Events σε μελλοντικά TCOOPs.
–Άλλαξε το Event 61 από 9-Max σε 8-Max με βάση το feedback των παικτών.
–Άλλαξε το Event 62 από 8-Max σε 9-Max.
–Προστέθηκε το Event 63-L με βάση το feedback ότι ένα low-stakes Main Event θα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές. Αυτό το Event θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή Events του TCOOP.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα και τα έπαθλα για τους νικητές του leaderboard της σειράς:

Θέση Έπαθλο
1 Κύπελλο Πρωταθλητή, $10,000 σε μετρητά και εισιτήριο για το 2017 SCOOP Main Event [M]
2 $5,000 σε μετρητά και εισιτήριο για το 2017 SCOOP Main Event [M]
3-5 $2,500 σε μετρητά και εισιτήριο για το 2017 SCOOP Main Event [M]
6-10 εισιτήριο για το 2017 SCOOP Main Event [M]
11-50 εισιτήριο για το 2017 SCOOP Main Event [L]
51-75 εισιτήριο για το SCOOP $ 2017 55 Προθεσμία Turbo Satellite
76-100 εισιτήριο για το SCOOP $ 2017 27 Προθεσμία Turbo Satellite
101-200 εισιτήριο για το SCOOP εισιτήριο Turbo 2017 $7.50