kazino sto elliniko

To Συμβούλειο της Επικρατείας (ΣτΕ) αποφάσισε αρνητικά στην προσφυγή της Hard Rock, με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός για το καζίνο στο Ελληνικό να οδηγείται πλέον στη δεύτερη φάση.

Έπειτα από επτά μήνες, από τις αρχές του περυσινού Οκτωβρίου, όταν κατατέθηκαν οι δεσμευτικές προσφορές των Mohegan-ΓΕΚΤΕΡΝΑ (INSPIRE ATHENS) και Hard Rock International, ο διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού -Αγίου Κοσμά οδεύει προς τη δεύτερη φάση του.

Έπειτα από την απόρριψη από το ΣτΕ της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η Hard Rock International – ΗRΙ (SHRE/SHRI, LLC)  κατά της απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με την οποία η τελευταία έκρινε πως η προσφορά της ορθώς αποκλείστηκε από την Επιτροπή Παιγνίων (ΕΕΕΠ) στο στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, λόγω σοβαρών παραλείψεων στο φάκελό της, αίρονται τα όποια νομικά κωλύματα εμπόδιζαν το άνοιγμα της προσφοράς που κατέθεσε η σύμπραξη των Mohegan-ΓΕΚΤΕΡΝΑ. Σημειωτέον πως η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του ΣτΕ επί της νομιμότητας της απόφασης της ΕΕΕΠ αναμένεται το πιθανότερο εντός τετραμήνου.

Συνεδριάζει το ΔΣ της Επιτροπής

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΔΣ της ΕΕΕΠ αναμένεται να συνεδριάσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας προκειμένου να δρομολογήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την προετοιμασία του ανοίγματος της τεχνικής προσφοράς των MoheganΓΕΚΤΕΡΝΑ.

Δεν αποκλείεται, εκτός εάν προκύψουν νέες παρελκυστικές τακτικές από την πλευρά της HRI, η τεχνική προσφορά του σχήματος των δύο ομίλων με την επωνυμία INSPIRE Athens να αποσφραγιστεί προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Εάν ο φάκελος πληροί τους όρους του διαγωνισμού η διαδικασία θα εισέλθει στην τρίτη φάση και θα ανοίξει και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς του σχήματος.

Όπως προβλέπεται από το κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, η βαθμολογία υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα της τεχνικής (συντελεστής 40%) και οικονομικής προσφοράς (60%) και κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η “πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας”. Εκτιμάται ότι η διαδικασία για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου μπορεί να ολοκληρωθεί εντός Μαίου.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, κατά το άνοιγμα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών παρόντες προβλέπεται να είναι εκπρόσωποι και των δύο διαγωνιζομένων.

Πηγές πολύ κοντά στη διαδικασία δεν έκρυβαν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες ενστάσεις από πλευράς HRI κατά το στάδιο αυτό, κάτι που μπορεί να επιφέρει ξανά πρόσκαιρη καθυστέρηση, παρά τις τρεις αποφάσεις κατά της HRI, από την ΕΕΕΠ, την ΑΕΠΠ και, τώρα, το ΣτΕ.

Μάλιστα, κατά ορισμένες πληροφορίες χθες υπήρξε αποστολή εξωδίκου από την HRI προς την ΕΕΕΠ σχετικά με θέμα που αφορά στο διαγωνισμό.

Αποτελεί καταγεγραμμένο γεγονός ότι η Hard Rock από την πρώτη στιγμή επιχείρησε με νομικά μέσα όχι μόνον να ακυρώσει τις αποφάσεις της Επιτροπής Παιγνίων που την απέκλεισαν από τη συνέχεια του διαγωνισμού, αλλά να απονομιμοποιήσει το σύνολο της διαδικασίας.

Με τις προσφυγές της η HRI, μεταξύ άλλων, αμφισβήτησε την αρμοδιότητα της ΕΕΕΠ ως αναθέτουσας αρχής του διαγωνισμού, υποστηρίζοντας πως την αρμοδιότητα αυτή έχει ο Υπουργός Οικονομικών.

Βεβαίως, η ΑΕΕΠ απέρριψε τους ισχυρισμούς της HRΙ για αναρμοδιότητα της ΕΕΕΠ, “σύγκρουση συμφερόντων” αλλά και όσα η HRΙ ισχυρίστηκε για την ένωση προσώπων των MOHEGAN/ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με το ΣτΕ να επικυρώνει με τη σειρά του τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Υπενθυμίζεται πως η Hard Rock HRI με ανακοίνωσή της μετά την απόφαση της ΑΕΠΠ να απορρίψει την προσφυγή της κατά της απόφασης της ΕΕΕΠ είχε αναφέρει πως “είναι διατεθειμένη να προβεί σε όλα τα αναγκαία ένδικα βοηθήματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προστατεύσει το κύρος και τη φήμη της επιχείρησης”.

Σε επικοινωνία με εκπρόσωπο της HRI αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις μετά την απορριπτική απόφαση του ΣτΕ η απάντηση που δόθηκε ήταν πως “η Hard Rock International θα ενημερώσει σύντομα τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για τις θέσεις και τις πρωτοβουλίες της”.

Η συνέχεια

Μετά τον έλεγχο της προσφοράς ώστε να διαπιστωθεί πως είναι σύμφωνη με τους όρους του διαγωνισμού και το σχήμα Mohegan/ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα ακολουθήσει η διαδικασία για την σύνταξη της σύμβασης, η οποία θα πρέπει να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ακολούθως θα πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή, να υπογραφεί από τους συμβαλλόμενους ώστε να μπορέσει ο ανάδοχος να εγκατασταθεί στην έκταση στο Ελληνικό για την έναρξη κατασκευής του IRC.

Το γραφειοκρατικό σκέλος για το project του IRC δεν αναμένεται να  ολοκληρωθεί πριν το Φθινόπωρο του 2020, ώστε ακολούθως να ξεκινήσουν κάποιες πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες για το IRC.

Στο ενδιάμεσο, αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης κτιριακών όγκων της έκτασης, με την εξαίρεση όσων έχουν κριθεί διατηρητέα, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες και επιλυθούν ζητήματα με νεότερες προσφυγές.

Πηγή: capital.gr